اصول شهروندی - آثار باستانی
1391/7/24 10:47
سایت اصلی / اصول شهروندی

آثار باستانی هر شهر به عنوان فرهنگ و تاریخچه آن شهر تلقی می شود که باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم .

در این فیلم چند نکته را یادآوری می کنیم که با رعایت آنها می توانیم به سالم نگه داشتن آثار باستانی کمک کنیم .


1332نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :