اصول شهروندی - وسیله نقلیه عمومی
1391/7/25 9:37
سایت اصلی / اصول شهروندی

گاهی اوقات برای رفت و آمدهای روزانه خودمان از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنیم .

در این فیلم اصول پسندیده ، هنگام استفاده از این وسایل را ذکر کردیم .


1353نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :