اصول شهروندی - تلفن همراه
1391/7/27 11:33
سایت اصلی / اصول شهروندی

یکی از پرکاربردترین وسایل ارتباطی دنیای امروز تلفن همراه می باشد که هنگام استفاده از آن باید نکاتی را رعایت کنیم .

در این فیلم یک سری از این نکات را یادآوری می کنیم .


1247نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :