اصول شهروندی - پوشش
1391/7/29 14:54
سایت اصلی / اصول شهروندی

پوشش هر فرد نقش بسیار مهمی در روابط اجتماعی او دارد . رعایت نظم و نظافت در پوشیدن لباس و کلاً هر نوع پوشش را باید بسیار جدی بگیریم .

در این فیلم در مورد پوشش و نکات مربوط به آن صحبت می کنیم.


1347نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :