اصول شهروندی - خرید
1391/8/2 9:11
سایت اصلی / اصول شهروندی

یکی از امور روزمره ما خرید و فروش می باشد که از این راه زندگی خود را میگذرانیم . 

در این فیلم چندین اصول پسندیده که هنگام خرید کردن باین رعایت شود را توضیح می دهیم.


1343نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :