اصول شهروندی - فروش
1391/8/3 10:51
سایت اصلی / اصول شهروندی

همانطور که در فیلم قبل دیدیم یک سری اصول را باید هنگام خرید رعایت می کردیم . اکنون در این فیلم نکاتی را ذکر می کنیم که در مورد فروش محصولات هستند و فروشنده ها ملزم به رعایت آنها می باشند .


1486نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :