اصول شهروندی - محیط آموزشی
1391/8/6 10:30
سایت اصلی / اصول شهروندی

از آنجایی که محیط های آموزشی محل رفت و آمد افراد ، با سطح روابط اجتماعی بالاست ، رعایت نکاتی که در این فیلم به آنها اشاره می شود بسیار حائز اهمیت است . شاید کاری که در بیرون از یک محیط آموزشی انجام آن ایرادی ندارد در محیط آموزشی کار مناسبی نباشد .


1393نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :