اصول شهروندی - اصول روبوسی کردن
1391/6/25 16:6
سایت اصلی / اصول شهروندی

در برقراری ارتباط با دیگران یکی دیگه از اصول پسندیده روبوسی کردن است که در این فیلم راجع به این اصل صحبت شده است.


1636نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :