اصول شهروندی - ملاقات و معرفی
1391/6/25 16:8
سایت اصلی / اصول شهروندی

ملاقات و معرفی یک رفتار پسندیده دیگر در برقراری ارتباط است که در این فیلم راجع به آن صحبت شده است


2080نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :