اصول شهروندی-ملاقات با پزشک
1391/6/25 16:11
سایت اصلی / اصول شهروندی

یکی از رفتارهای پسندیده که نیاز به توضیح دارد، ملاقات با پزشک است.

در این فیلم راجع به این اصل صحبت شده است.


1408نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :