اصول شهروندی - به عنوان گوینده
1391/6/27 17:53
سایت اصلی / اصول شهروندی

هرگاه به عنوان گوینده با دیگران ارتباط برقرار می کینم، لازم است یکسری اصول را رعایت کنیم

در فیلمی که در این محتوا قرار دارد با این اصول آشنا می شوید


1387نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :