اصول شهروندی - نکات مربوط به مکان های عمومی
1391/6/28 11:56
سایت اصلی / اصول شهروندی

هر شهروندی در اماکن عمومی باید نکاتی را رعایت کند که ما در این فیلم به آن ها اشاره ای می کنیم.


1535نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :